ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Σκοπός μας, η πλήρης κάλυψη των αναγκών των πελατών, όποτε αυτές παρουσιαστούν, ανεξάρτητα από τον φόρτο …

ΔΥΝΑΤA ΜΑΣ ΣΗΜΕIΑ

Η εταιρία αποτελεί φυσική εξέλιξη των δραστηριοτήτων των μετόχων της. Έτσι και η εταιρία ORCA  και …

ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕIΟ

Δυνατοτητες  Μηχανουργικου  Εξοπλισμου Ψαλυδι Πλατος μεχρι  3m  Παχος  13mm λαμαρινα Στραντζα Πλατος μεχρι 3,5m Plasma Cutter …

Η Εταιρεία

 • Η ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2009, έχοντας απορροφήσει την ORCA LD Α.Τ.Β.Ε.Ε., και δραστηριοποιείται ως γενικός εργολάβος & υπεργολάβος στον τομέα των βιομηχανιών πετρελαίου, των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και της βαριάς βιομηχανίας

 

 • Η εταιρεία έχει ενσωματώσει δεκαπενταετή εμπειρία στον τομέα της ολοκληρωμένης ανάπτυξης έργων, έχοντας ισχυρό τεχνικό υπόβαθρο και εφαρμόζοντας καινοτόμες τεχνικές διαχείρισης των έργων που αναλαμβάνει

 

 • Η εταιρεία, επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό του, διατηρώντας ένα μόνιμο προσωπικό περίπου 300 ατόμων, αποτελούμενο από καταρτισμένους και έμπειρους μηχανικούς, εργοδηγούς και τεχνίτες. Το προσωπικό της εταιρείας δύναται να αλλάζει ανάλογα με τις απαιτήσεις των έργων που εκτελούνται.

 

 • Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στη Λιβαδειά Βοιωτίας σε ιδιόκτητο μηχανουργείο (1500 m2). Η εταιρεία διαθέτει επίσης υποδομές στα μόνιμα εργοτάξιά μας στα διυλιστήρια Ελευσίνας & Ασπροπύργου, στο Αλουμίνιο Αγίου Νικολάου Βοιωτίας & την Σωληνουργεία Κορίνθου στη Θίσβη.
  • Η ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2009, έχοντας απορροφήσει την ORCA LD Α.Τ.Β.Ε.Ε., και δραστηριοποιείται ως γενικός εργολάβος & υπεργολάβος στον τομέα των βιομηχανιών πετρελαίου, των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και της βαριάς βιομηχανίας

   

   

  • Η εταιρεία έχει ενσωματώσει δεκαπενταετή εμπειρία στον τομέα της ολοκληρωμένης ανάπτυξης έργων, έχοντας ισχυρό τεχνικό υπόβαθρο και εφαρμόζοντας καινοτόμες τεχνικές διαχείρισης των έργων που αναλαμβάνει.
     • Η εταιρεία, επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό του, διατηρώντας ένα μόνιμο προσωπικό περίπου 300 ατόμων, αποτελούμενο από καταρτισμένους και έμπειρους μηχανικούς, εργοδηγούς και τεχνίτες. Το προσωπικό της εταιρείας δύναται να αλλάζει ανάλογα με τις απαιτήσεις των έργων που εκτελούνται.

      

      • Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στη Λιβαδειά Βοιωτίας σε ιδιόκτητο μηχανουργείο (1500 m2). Η εταιρεία διαθέτει επίσης υποδομές στα μόνιμα εργοτάξιά μας στα διυλιστήρια Ελευσίνας & Ασπροπύργου, στο Αλουμίνιο Αγίου Νικολάου Βοιωτίας & την Σωληνουργεία Κορίνθου στη Θίσβη.

      Φωτογραφικό Ύλικό

      Φωτογραφικό Ύλικό

      Ποιοι Είμαστε

      Έχοντας την πολυετή εμπειρία στη φαρέτρα μας και συνδυάζοντας τη με την συνερχομένη πρόοδο, ανάπτυξη και τεχνογνωσία είμαστε σε θέση να παρέχουμε τη δυνατότητα εκτέλεσης έργων μεγάλης κλίμακας ,τυποποιημένα  προϊόντα υψηλού όγκου παραγωγής ,σύνθετες κατασκευές ειδικού σχεδιασμού, εντός απαιτητικών χρονοδιαγραμμάτων.

      ΕΤΑΙΡΕΙΑ

      Μάθε περισσότερα

      Η ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε., ιδρύθηκε το 2009 με έδρα τη Λιβαδειά Βοιωτίας.

      Η Εταιρία εστιάζει στη μακροπρόθεσμη δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω της δραστηριότητας της σε δυναμικές και αναπτυσσόμενες αγορές όπως αυτές της παροχής προσωπικού, μελέτης, σχεδιασμού, κατασκευής και συντήρησης νέων έργων σε βιοτεχνικές, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και μεγάλα διαμετακομιστικά κέντρα καθώς και έργα παραγωγής, μεταφοράς και διαχείρισης  ενέργειας.

      Η ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε. παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για τους κλάδους ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και κατασκευών παρέχοντας προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας για εξειδικευμένες αγορές.

      ΠΑΡOΝ

      Μάθε περισσότερα

      Η εταιρία αποτελεί συνέχεια πολυετούς εμπειρίας και διαρκούς ενασχόλησης στις βιομηχανικές υπηρεσίες.

      Παροχή προσωπικού.

      Βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

      Κατασκευαστικές εργασίες.

      ΣYΝΘΕΣΗ

      Μάθε περισσότερα

      Ο μέτοχος και τα στελέχη της ORCA    συνεισφέροντας στην εμπειρία και στην τεχνογνωσία των μετόχων και της διοίκησης του APOLLON, δημιουργούν μία νέα εταιρία με ισχυρό πυρήνα και μεγάλο δυναμικό.

      ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ

      Μάθε περισσότερα

      Η εταιρία συνδέεται με την ORCA ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ.

      Μακροχρόνια συνεργασία με εταιρίες, όπως: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ της ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΕΛΒΑΛ, FULGOR κ.α. Μόνιμο προσωπικό 200 ατόμων και εποχική αύξηση 300 ατόμων.

      Διαρκής κάλυψη αναγκών μεγάλων βιομηχανιών.

      Υποστηρικτικές υπηρεσίες και κατασκευές.

      Παροχή προσωπικού και λειτουργία γραμμών παραγωγής.

      ΜΕΛΛΟΝ

      Μάθε περισσότερα

      Η εταιρία αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της, επεκτείνεται σε νέες δραστηριότητες:

      Σχεδίαση και κατασκευή βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

      Εγκατάσταση γραμμών παραγωγής.

      Ενεργειακές υπηρεσίες.

      Περιβαλλοντικές υπηρεσίες.

      Η εταιρεία αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της επεκτείνεται σε νέες δραστηριότητες

      ΠΙΣΤΟΠΟΙHΣΕΙΣ

      Μάθε περισσότερα

      OHSAS 18001:2007,

      ISO 3834-2:2005

      ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ & ΟΦΕΛΗ

      Τα νέα δεδομένα στην βιομηχανία και τις κατασκευές απαιτούν νέα μοντέλα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις των project

      ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ & ΟΦΕΛΗ

      Τα νέα δεδομένα στην βιομηχανία και τις κατασκευές απαιτούν νέα μοντέλα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις των project

      CERTIFICATES

      9

      QUALITY MANAGEMENT SYSTEM – ISO 9001:2015

      9

      ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM – ISO 14001:2015

      9

      OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM – ISO 45001-2018

      9

      STEEL STRUCTURES AND STRUCTURAL ELEMENTS WITH ANTI-CORROSION
      PROTECTION – EN1090-1&2 EXC3

      %

      ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚEΣ ΥΠΗΡΕΣIΕΣ

      %

      ΚΑΤΑΣΚΕΥEΣ

      %

      ΔΙΑΚIΝΗΣΗ ΠΡΟΪOΝΤΩΝ

      %

      ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ

      %

      ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚEΣ ΥΠΗΡΕΣIΕΣ

      %

      ΚΑΤΑΣΚΕΥEΣ

      %

      ΔΙΑΚIΝΗΣΗ ΠΡΟΪOΝΤΩΝ

      %

      ΣΥΝΤHΡΗΣΗ

      Ποιοι Είμαστε

      ΕΤΑΙΡΕIΑ

      Μάθε περισσότερα

      Η ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε., ιδρύθηκε το 2009 με έδρα τη Λιβαδειά Βοιωτίας.

      Η Εταιρία εστιάζει στη μακροπρόθεσμη δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω της δραστηριότητας της σε δυναμικές και αναπτυσσόμενες αγορές όπως αυτές της παροχής προσωπικού, μελέτης, σχεδιασμού, κατασκευής και συντήρησης νέων έργων σε βιοτεχνικές, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και μεγάλα διαμετακομιστικά κέντρα καθώς και έργα παραγωγής, μεταφοράς και διαχείρισης  ενέργειας.

      Η ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε. παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για τους κλάδους ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και κατασκευών παρέχοντας προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας για εξειδικευμένες αγορές.

      ΠΑΡOΝ

      Μάθε περισσότερα

      Η εταιρία αποτελεί συνέχεια πολυετούς εμπειρίας και διαρκούς ενασχόλησης στις βιομηχανικές υπηρεσίες.

      Παροχή προσωπικού.

      Βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

      Κατασκευαστικές εργασίες.

      ΣYΝΘΕΣΗ

      Μάθε περισσότερα

      Ο μέτοχος και τα στελέχη της ORCA    συνεισφέροντας στην εμπειρία και στην τεχνογνωσία των μετόχων και της διοίκησης του APOLLON, δημιουργούν μία νέα εταιρία με ισχυρό πυρήνα και μεγάλο δυναμικό.

      ΣΥΝEΡΓΕΙΕΣ

      Μάθε περισσότερα

      Η εταιρία συνδέεται με την ORCA ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ.

      Μακροχρόνια συνεργασία με εταιρίες, όπως: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ της ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΕΛΒΑΛ, FULGOR κ.α. Μόνιμο προσωπικό 200 ατόμων και εποχική αύξηση 300 ατόμων.

      Διαρκής κάλυψη αναγκών μεγάλων βιομηχανιών.

      Υποστηρικτικές υπηρεσίες και κατασκευές.

      Παροχή προσωπικού και λειτουργία γραμμών παραγωγής.

      ΜEΛΛΟΝ

      Μάθε περισσότερα

      Η εταιρία αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της, επεκτείνεται σε νέες δραστηριότητες:

      Σχεδίαση και κατασκευή βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

      Εγκατάσταση γραμμών παραγωγής.

      Ενεργειακές υπηρεσίες.

      Περιβαλλοντικές υπηρεσίες.

      Η εταιρεία αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της επεκτείνεται σε νέες δραστηριότητες

      ΠΙΣΤΟΠΟΙHΣΕΙΣ

      Μάθε περισσότερα

      OHSAS 18001:2007,

      ISO 3834-2:2005

      Επικοινωνήστε Μαζί Μας

      Τηλεφωνικά ή με email

      22610 87554 OR

      Επικοινωνήστε Μαζί Μας

      Τηλεφωνικά ή με email

      22610 87554 OR

      Προωθούμε καριέρες

      Προωθούμε καριέρες

      Μερικοί Πελάτες Μας

      Τοποθεσίες και περιφερειακοί υπεύθυνοι επικοινωνίας

      Αναζητάτε άτομο επικοινωνίας; Έχουμε υποκαταστήματα σε τέσσερις πόλεις, τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες και υποστηρίζονται από τις θυγατρικές μας σε όλο τον κόσμο. Βρείτε άτομο επικοινωνίας

      Για επιχειρηματικούς εταίρους

      Για τους σημερινούς και μελλοντικούς προμηθευτές και υπεργολάβους μας, εδώ παρέχουμε μια επισκόπηση των οικονομικών, οικολογικών και κοινωνικών προτύπων μας καθώς και της οργάνωσης των προμηθειών στην Apollo.

      Τοποθεσίες και περιφερειακοί υπεύθυνοι επικοινωνίας

      Αναζητάτε άτομο επικοινωνίας; Έχουμε υποκαταστήματα σε τέσσερις πόλεις, τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες και υποστηρίζονται από τις θυγατρικές μας σε όλο τον κόσμο. Βρείτε άτομο επικοινωνίας

      Για επιχειρηματικούς εταίρους

      Για τους σημερινούς και μελλοντικούς προμηθευτές και υπεργολάβους μας, εδώ παρέχουμε μια επισκόπηση των οικονομικών, οικολογικών και κοινωνικών προτύπων μας καθώς και της οργάνωσης των προμηθειών στην Apollo.