Δυνατά σημεία

& Οφέλη

Τα νέα δεδομένα στην βιομηχανία και τις κατασκευές απαιτούν νέα μοντέλα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις των project

Η επιλογή σας να συνεργαστείτε μαζί μας σας προσφέρει:

 • Συνεργασία με εταιρεία που είναι πιστοποιημένη για τις διαδικασίες της
 • Αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
 • Γρήγορη εκτέλεση των εργασιών χωρίς κινδυνο κακοτεχνιών
 • Εγγυήσεις ασφάλειας εργασίας
 • Παρακολούθηση / επίβλεψη έργου και προσαρμογή στις ανάγκες του πελάτη

Πιστοποιήσεις

Στις κατασκευαστικές δραστηριότητες της εταιρείας έχουμε ενσωματώσει όλες τις διαδικασίες διαχείρισης ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ κατέχουμε τα αντίστοιχα πιστοποιητικά

ISO STANDARDS

 • QUALITY MANAGEMENT SYSTEM – ISO 9001:2015
 • ENVIROMENTAL MANAGEMENT SYSTEM – ISO 14001:2015
 • OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM – ISO 45001-2018
 • STEEL STRUCTURES AND STRUCTURAL ELEMENTS WITH ANTI-CORROSION PROTECTION – EN1090-1&2 EXC3
 • Ενδιαφέρον για την ασφάλεια των εργαζομένων, αλλά και όλων των ατόμων που εμπλέκονται στη λειτουργία (διοίκηση, πελάτες, επισκέπτες)
 • Δημιουργία ενός αξιόπιστου συστήματος για τον εντοπισμό, την καταγραφή και την αξιολόγηση των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε εργασίας
 • Θέσπιση συγκεκριμένων στόχων υγείας και ασφάλειας και επίσης η υλοποίηση δράσεων για την επίτευξη αυτών των στόχων, με κυρίαρχο όραμα την εξάλειψη των εργατικών ατυχημάτων.
 • Εδραίωση ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, καθώς και εδραίωση της κουλτούρας υγείας και ασφάλειας από όλους τους εργαζόμενου

Πιστοποιητικά Συγκολλητών

Welders Qualification Certificate (WQTC) – GATS Ltd